Процеса

Ideas to Implementation Webinar

За да се изгради магазин за електронна търговия от световна класа, процеса е всичко. Нашият работен процес е ефективен, планирането е детайлно, комуникацията е постоянна и екипа ни е на висота.

ПОДГОТОВКА

Независимо дали участвате в съзтезание или изграждате магазин за електронна търговия, целенасочения фокус е задължителен. Нашият фокус е Вашето задание и неговата безупречна реализация. Ние се вслушваме във Вашата визия и изисквания като детайлно обхващаме всички специфични елементи на бизнеса Ви, които включват клиетско послание, тип продукти, ценообразуване, цели за клиентско изживяване и усещане, функционалности, вътрешни процеси и възможности за обезпечаване на оперативните нужди на дигиталния канал, конкуренция и т.н. След това с взаимно съгласие се формализира обхвата на проекта и се разписва оперативен план включващ ресурси, срокове и цена.

ДИЗАЙН

Нашият ръководител на проекта работи с Вас и нашия дизайнер, за да обсъдите конкретния потребителски интерфейс и творческите елементи на сайта. Проектирането на архитектурата и дизайна на Вашия електронен магазин са ключови елементи в проекта тъй като те определят потребителското изживяване и имат решаваща роля в продажбите. През целия процес ще имате постоянен диалог с ръководителя на проекта, за да сме сигурни, че сте доволни от предложената концепция и дизайн.

ПРОГРАМИРАНЕ

Преобразуването на дизайна във функциониращ електронен магазин е работа на нашите опитни програмисти, които притежават уникални технически умения съобразени с най-актуалните тенденции и изискавания за функционалност, бързина и SEO оптимизация на платформата. На този етап се интегрират всички старндартни и специфични за Вашия бизнес функционални елементи: база данни, синхронизационни процеси, интеграции с външни системи, куриерски модули, платежни инструменти и т.н. Детайлите на Вашия уебсайт се актуализират всяка седмица на нашия сървър и дизайна се превръща в реалност пред очите Ви.

Тестове

Вие сте съпричастни във всяка стъпка по пътя на развитие на проекта. С изключителен достъп до нашия специализиран сървър, Вие ще бъдете част от комуникацията докато ръководителя на проекта работи в тясно сътрудничество с нашия екип за тестване, за да се уверете, че всички компоненти работят правилно, тъй като ние се приближаваме до финала.

На финала

Ние сме готови. Преместваме проекта на Вашия сървър или на сървър предоставен от нас и стартираме. Удовлетворението е налице!

Ние ще бъдем с Вас във всички последващи процеси. Мартетинг Организация Високо ниво на обслужване.

От началото до края ние сме тук, за да помогнем на бизнеса Ви да расте.