Услуги

Нашите Услуги

Ние създаваме приятни дигитални изживявания.
Използвайки пълния комплект от умения и услуги ние можем да свържем по уникални начини определен бизнес с неговите таргет клиенти, да открием нови бизнес възможности и да стимулираме растежа чрез индивидуални решения.

Електронни магазини
 • Бързо и лесно пазаруване
 • Пълна системна интеграция
 • Менажиране на база данни
 • Сигурни плащания и поддръжка
Риспонсив дизайн
 • Дизайн воден от съдържание
 • Интуитивна уеб архитектура
 • Уникални функционалности
 • Интерактивност
SEO Оптимизация
 • Продукти
 • Категории
 • Ключови думи
 • Линк билдинг
Мобилни апликации
 • Иновативен интерфейс
 • Потребителски изживявания
Съдържание
 • Уникални продуктови описания
 • Оптимизирана категоризация

Допълнителни услуги

Дизайн
 • Визуална идентичност и развитие на бранда в дигитална среда

Стратегия
 • Цялостна дигитална стратегия (визия, обхват, ресурсна обезпеченост, анализ на конкуренцията, оперативни и логистични процеси)

Социални медии
 • Facebook
 • Instagram
 • Google+