THEIR CHALLENGE

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.


OUR SOLUTION

We worked with Mishimoto to improve all customer interfacing issues by re-platforming their site from Yahoo to Magento. By leveraging key features and sales modules, we created an intuitive and effective eCommerce website. Some highlights of the project include an interactive parts finder (by make/model/year) synchronized with their inventory management system, a robust loyalty program for increased customer interaction and retention, Helpdesk integration, international shipping options, and fraud prevention.

HOW WE HELPED

  • Online shop
  • Responsive website
  • BG-EN

Visit site